PRELEGENCI


 

Image

Marek Amrozy - Prokurent, Kierownik działu efektywności energetycznej, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Doświadczony audytor energetyczny, specjalista ds. efektywnego wykorzystania i wytwarzania energii. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Od 2001 roku związany z Narodową Agencją Poszanowania Energii S.A.. Autor lub współautor kilkuset audytów energetycznych z zakresu: procesów technologicznych, budynków, źródeł ciepła i sieci ciepłowniczych oraz koordynator zespołów eksperckich wykonujących audyty energetyczne przedsiębiorstw. Koordynator zespołów eksperckich weryfikujących inwestycje ukierunkowane na poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw zrealizowane ze wsparciem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Audytor wiodący ISO 50001. Specjalista w zakresie redukowania śladu węglowego przedsiębiorstw.

Image

Kamila Kwiatkowska - Senior Manager ds. kluczowych klientów, EDORADCA Sp. z o.o. Sp.k.

Od 2009 roku w Edoradca wspiera klientów, dostarczając im unikatowych, dedykowanych rozwiązań stanowiących podstawę uzyskania wsparcia unijnego. Specjalizuje się w innowacyjnych projektach w zakresie inwestycji, projektów badawczo-rozwojowych oraz projektów łączących sferę nauki i biznesu.

Image

Maciej Kubiak - Adwokat, Partner Zarządzający, SKP Ślusarek Kubiak Pieczyk sp.k.

Adwokat, partner zarządzający w kancelarii SKP Ślusarek Kubiak & Pieczyk, współkierujący praktyką IP/TMT. Wykładowca w Centrum Praw Własności Intelektualnych im. H. Grocjusza i na studiach podyplomowych SWPS – Legaltech i innowacje w branży prawniczej. Arbiter Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego (SARA). Współautor m.in. Komentarza do prawa własności przemysłowej (C.H. Beck, 2016), Komentarza do prawa autorskiego (C.H. Beck, 2019). Twórca i redaktor naczelny „IP Bloga” – portalu dla branży kreatywnej i biznesu (www.skpipblog.pl ) oraz podcastów o prawnych i technologicznych wyzwaniach stojących przed światem w XXI wieku (Legalne rozmowy). Wielokrotnie rekomendowany przez renomowane międzynarodowe rankingi prawne (m.in. Chambers & Partners, Legal 500, Managing IP, IP Stars, Media Law International): w dziedzinie technologii, mediów i telekomunikacji (TMT), własności intelektualnej (IP). Członek Kolegium Redakcyjnego Kwartalnika Prawa Nowych Technologii (C.H.Beck). Specjalizuje się w zagadnieniach prawa autorskiego, mediów, nowych technologii, reklamy i własności przemysłowej oraz ochrony dóbr osobistych. Reprezentuje klientów w sporach sądowych związanych z ochroną własności intelektualnej, renomy oraz w sprawach gospodarczych. Doradzał wielu producentom, wydawnictwom muzycznym i książkowym, organizatorom koncertów, agencjom reklamowym i public relations, firmom IT czy domom mediowym. Konsultuje przedsięwzięcia związane z innowacjami, wdrażaniem automatyki i robotyki, danymi osobowymi, nowymi technologiami i komercjalizacją badań naukowych. Wspiera klientów w sprawach dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Image

Julian Malaka - główny specjalista ds. wiedzy i technologii, Dział Zarządzania Wiedzą, Platforma Przemysłu Przyszłości

Audytor i trener audytorów ADMA (ADvanced MAnufacturing) z certyfikatami agencji Agoria, autor i redaktor merytoryczny opracowań FPPP, prelegent podczas wydarzeń konferencyjnych i medialnych dot. rozwoju przemysłu o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym organizowanych m.in. przez: FPPP, PARP, NCBiR, BGK, PNTTE, fundacje, izby, parki, centra i inne jednostki działające na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, współtwórca (w zakresie koncepcji i zawartości merytorycznej) interaktywnych narzędzi wsparcia przedsiębiorców, trener, szkoleniowiec w zakresach Przemysłu 4.0 i 5.0, cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji produkcji oraz technik napędowych, nauczyciel akademicki, badacz, autor publikacji i prelegent konferencji naukowych w obszarach budowy i eksploatacji maszyn oraz inżynierii mechanicznej, autor publikacji popularnonaukowych dot. zagadnień przemysłowych, pracownik zakładów przemysłowych.

© 2023 PIRB. All Rights Reserved.