PRELEGENCI


 

Image

Grzegorz Zwoliński – konsultant procesów biznesowych w obszarze logistyki, magazynowania i produkcji z ponad 20letnim doświadczeniem. Członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej.

Image

Kamila Kwiatkowska - Senior manager ds. kluczowych klientów, EDORADCA

Od kilkunastu lat doradzam, jak skutecznie skorzystać z bezzwrotnych środków w projektach inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych. Chętnie dzielę się swoim know-how i inspiruję do nowego spojrzenia oraz podnoszenia poziomu innowacyjności w Waszych firmach. Dzisiaj z dumą mogę patrzeć na osiągnięcia setek Polskich przedsiębiorców, którzy zaufali mojemu doświadczeniu. Swoją wiedzą dzielę się podczas konferencji i webinariów tematycznych prezentując możliwości różnorodnych form i źródeł finansowania zarówno ze środków dostępnych w Polsce jak i bezpośrednio z Brukseli.

Image

adw. Maciej Kubiak - Partner zarządzający w kancelarii SKP, współkierujący praktyką IP/TMT, SKP Ślusarek Kubiak Pieczyk sp.k.

Wykładowca w Centrum Praw Własności Intelektualnych im. H. Grocjusza w Krakowie i na studiach podyplomowych SWPS – Legaltech i innowacje w branży prawniczej. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan ds. rynku kreatywnego i kultury. Autor szeregu publikacji branżowych oraz prelegent wielu konferencji prawno-biznesowych. Członek Kolegium Redakcyjnego Kwartalnika Prawa Nowych Technologii (C.H.Beck). Współautor m.in. Komentarza do prawa własności przemysłowej (C.H. Beck, 2016), Komentarza do prawa autorskiego (C.H. Beck, 2019). Twórca i redaktor naczelny „IP Bloga” – portalu dla branży kreatywnej i biznesu (skpipblog.pl) oraz podcastów „Legalne Rozmowy” o prawnych i technologicznych wyzwaniach stojących przed światem w XXI wieku. Koordynator grupy roboczej Internet i Media Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii. Wielokrotnie rekomendowany przez renomowane międzynarodowe rankingi prawne (m.in. Chambers & Partners, Legal 500, Managing IP, IP Stars, Media Law International): w dziedzinie technologii, mediów i telekomunikacji (TMT), własności intelektualnej (IP) oraz rozwiązywania sporów (Dispute Resolution).
Specjalizuje się w zagadnieniach prawa autorskiego, mediów, filmowego i prasowego, IT i nowych technologii, reklamy i własności przemysłowej oraz ochrony dóbr osobistych. Reprezentuje klientów w sporach sądowych związanych z ochroną własności intelektualnej, renomy oraz w sprawach gospodarczych. Zrealizował kilkadziesiąt projektów obsługi prawnej produkcji filmowo-telewizyjnych, w tym wysoko budżetowych koprodukcji międzynarodowych. Doradzał wielu producentom, wydawnictwom muzycznym i książkowym, organizatorom koncertów, agencjom reklamowym i public relations, firmom technologicznym czy domom mediowym. Konsultuje przedsięwzięcia związane z innowacjami, wdrażaniem automatyki i robotyki, danymi osobowymi, nowymi technologiami i komercjalizacją badań naukowych. Wspiera klientów w sprawach dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji. Pomagał w transgranicznych projektach licencyjnych oraz wejściu na polski rynek nowych brandów w tym nowych kanałów telewizyjnych.

Image

Maciej Dudek - Radca prawny, Partner w Kancelarii SKP Ślusarek Kubiak Pieczyk sp.k.

Maciej Dudek specjalizuje się w zagadnieniach prawa autorskiego, IT i nowych technologii oraz ochrony danych osobowych. Doradza klientom w obszarze zwalczania nieuczciwej konkurencji, praw konsumentów, e-commerce oraz wdrożeń informatycznych, a także ochrony dóbr osobistych. Obecnie współpracuje z Kancelarią SKP Ślusarek Kubiak Pieczyk. W latach 2018-2022 związany praktyką IP/TMT Kancelarii LSW. Wcześniej zdobywał doświadczenie m.in. w. kancelarii zajmującej się doradztwem w zakresie nowych technologii oraz w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej. Wykładowca w Centrum Praw Własności Intelektualnych im. H. Grocjusza w Krakowie. Autor szeregu publikacji branżowych i prelegent na konferencjach prawno-biznesowych. Prowadzący szkolenia z zakresu danych osobowych, IT i e-commerce”.

Image

Piotr Świstak - Adwokat, certyfikowany Approved Compliance Officer (ACO), partner GWW

Prowadzi kontrole i postępowania podatkowe w podatku VAT, w szczególności dotyczące oszustw karuzelowych. Zaangażowany w projekty dotyczące zwiększania bezpieczeństwa podatkowego klientów i compliance w obszarze zarządzania ryzykiem podatkowym (m. in. wdrożenia polityk podatkowych i procedur ochronnych) jak i prawnym. Członek Stowarzyszenia Praktyków Compliance. Prawnik rekomendowany w rankingu The Legal 500 EMEA 2022 w kategorii TAX.

Image

Tomasz Piontek - Kierownik Działu Informatyzacji Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Lider zespołu Digitalisation (WP11) - YUFE UMK. Współtwórca i główny architekt projektu SINDBAd (System Integrujący Naukę Dydaktykę i Administrację) realizowanego na UMK. Wykładowca. Kierownik lub uczestnik kilkudziesięciu projektów informatycznych zarówno po stronie zamawiającego jak i wykonawcy.

Image

Jacek Błahut - Wiceprezes Zarządu Spółki OPTeam S.A.

Jacek Błahut jest absolwentem kierunku matematyka i informatyka na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jest związany z OPTeam S.A. od 30 lat. Był odpowiedzialny za kilka projektów wprowadzających nowe rozwiązania do oferty OPTeam S.A. Był szefem zespołu, który przygotował rozwiązanie do obsługi elektronicznych legitymacji studenckich i kilka innych opartych na technologii kart elektronicznych i kryptografii. Reprezentował również OPTeam S.A. w projekcie European Education Connectivity Solution, w którym OPTeam był odpowiedzialny za przygotowanie jednego z modułów oprogramowania pilotażowego wspierającego mobilność studentów na poziomie europejskim. Był również koordynatorem projektu eSignForStudy, realizowanego w konsorcjum z Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Technicznym w Pradze i European Campus Card Association, w którym wytworzone zostało oprogramowanie ułatwiające zarządzanie podpisami elektronicznymi. Obecnie Jacek Błahut jest wiceprezesem zarządu OPTeam S.A. i koordynuje budowę rozwiązań low-code nAxiom.a

Image

Marcin Pera - Statlook Expert, Media-press.tv S.A.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu wyniesione z sektora prywatnego i publicznego. Od lat zajmuję się współtworzeniem wielu projektów i produktów, także w branży IT.
Stara się być na bieżąco z nowinkami w świecie muzyki, filmu, spraw społecznych i technologii.

© 2023 PIRB All Rights Reserved.