06.12.2023 r.

Systemy ERP - maksymalna efektywność zasobów przedsiębiorstwa 

Rozwój przedsiębiorstwa jest uwarunkowany tym jak szybko, sprawnie i dobrze przebiega on na każdym etapie. System ERP umożliwia wgląd do wszystkich procesów w firmie. Co więcej, gromadzi niezbędne dane, na podstawie których sporządza raporty i analizy dotyczące przedsiębiorstwa. Oprogramowanie to jest nieocenionym, złożonym narzędziem do planowania i zarządzania zasobami firmy. Dzięki niemu zarówno kadra zarządzająca, jak i poszczególne działy mają wszystko pod kontrolą. Postępy technologii ERP mogą zapewnić przewagę nad konkurencją. Nie tylko pozwalają zwiększyć wydajność pracowników, ale też oferują możliwości zwiększenia zaangażowania klientów.

Zapraszamy do udziału w konferencji  "Systemy ERP - maksymalna efektywność zasobów przedsiębiorstwa", która odbędzie się 6 grudnia 2023.

W programie: 

- Grzegorz Zwoliński – konsultant procesów biznesowych w obszarze logistyki, magazynowania i produkcji, AG Consult
"Zastosowanie automatycznej identyfikacji i systemów informatycznych w celu lepszego zarządzania i szybszego przepływu danych na przykładzie wybranych wdrożeń."

 

- Jacek Błahut - Wiceprezes Zarządu Spółki OPTeam S.A.
"Technologia Low-Code przełomem w rozwoju funkcjonalności systemów ERP"

 

- Marcin Pera - Statlook Expert, Media-press.tv S.A.
"Bezpieczne i skuteczne zarządzanie IT i organizacją. Oprogramowanie Statlook w praktyce."

 

- Maciej Dudek - Radca prawny / Attorney at law, Partner, SKP Ślusarek Kubiak Pieczyk sp.k.
"Wdrożenie systemu ERP w przedsiębiorstwie - prawne aspekty wdrożenia"
(Podczas prelekcji zostaną omówione zagadnienia: wybór systemu i postępowanie ofertowe; umowa i wdrożenie systemu, odpowiedzialność dostawcy, bezpieczeństwo danych, przechowywanie danych w chmurze, licencja na oprogramowanie)

 

- Maciej Kubiak - Partner zarządzający, współkierujący praktyką IP/TMT, SKP Ślusarek Kubiak Pieczyk sp.k.
"Korzystanie z narzędzi AI w biznesie – wyzwania prawne i zarządzanie ryzykiem"

 

- Piotr Świstak - Adwokat, certyfikowany Approved Compliance Officer (ACO), partner GWW
"Wyzwania i pułapki związane z wdrożeniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)"

 

- Tomasz Piontek - Kierownik Działu Informatyzacji Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
"Skuteczny system rozliczania projektów a rzeczywistość"

 

- Kamila Kwiatkowska - Senior manager ds. kluczowych klientów, EDORADCA
"Dotacja na cyfryzację"
(Transformacja cyfrowa działalności produkcyjnej, czy usługowej to jeden z głównych kierunków w dotacjach. Finansowanie takich kosztów jak zakup nowoczesnych technologii cyfrowych (oprogramowanie), środków trwałych (sprzęt IT) oraz szkolenia dla pracowników to właśnie to na co mogą liczyć Przedsiębiorcy. Możliwe jest pozyskanie dotacji nawet do 70% zarówno w ogólnopolskich jak i regionalnych konkursach.)

 

Tematyka konferencji:

- Ścisła integracja procesów w przedsiębiorstwie
- Analiza i monitorowanie procesów biznesowych
- Integracja obiegu dokumentów
- Usprawnienia pracy działów kadrowo-płacowych
- Utrzymanie skutecznej kontroli finansowej
- Efektywne nadzorowanie przepływu towarów (transport, logistyka i magazynowanie)
- Planowanie i zarządzanie produkcją
- Gromadzenie danych i ich bezpieczeństwo
- Cloud computing
- Aplikacje mobilne
- Robotyzacja, AI

 

Grupa docelowa:

- Kadra zarządzająca oraz osoby odpowiedzialne za rozwój, innowację oraz organizację firmy
- Osoby odpowiedzialne za wybór, zakup i wdrożenie nowych systemów i technologii
- Dyrektorzy ds. produkcji, rozwoju, inwestycji, infrastruktury
- Osoby odpowiedzialne za planowanie produkcji, utrzymanie ruchu, inżynierów, technologów, specjalistów ds. zarządzania jakością

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

 

Udział jest płatny dla pozostałych osób, w tym przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom zapewniamy: materiały konferencyjne, możliwość konsultacji z Ekspertami.

*Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNERZY 

Image
Image
Image
Image

PARTNER MERYTORYCZNY

Image
Image

PRELEGENCI

Grzegorz Zwoliński – konsultant procesów biznesowych, AG Consult

Maciej Dudek - Partner, SKP Ślusarek Kubiak Pieczyk

Jacek Błahut - Wiceprezes Zarządu Spółki OPTeam S.A.

Tomasz Piontek - Kierownik Działu Informatyzacji Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Piotr Świstak - Adwokat, certyfikowany Approved Compliance Officer (ACO), partner GWW

Marcin Pera - Statlook Expert, Media-press.tv S.A.

Maciej Kubiak - Partner zarządzający, SKP Ślusarek Kubiak Pieczyk sp.k.

Kamila Kwiatkowska - Senior manager ds. kluczowych klientów, EDORADCA

© 2023 PIRB All Rights Reserved.