Grupa docelowa:

  • Dyrektorzy i Kierownicy IT
  • Osoby zarządzające infrastrukturą IT
  • Administratorzy sieci i systemów IT
  • Specjaliści IT
  • Inżynierowie i technicy
  • Wszyscy poszukujących nowości i chcących poszerzyć swoją wiedzę nt. bezpieczeństwa danych i infrastruktury


Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

Rejestracja - Webinarium 24.11.2020
  Odśwież Captcha  
  
© 2020 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.