13.09.2022 r.

Uczelnia na miarę potrzeb

Pandemia była sporym wyzwaniem dla uczelni. Szybko okazało się, że próba przełożenia zajęć z sali wykładowej na zajęcia przeprowadzane zdalnie jest bardzo trudna, a czasami wręcz niemożliwa. Sytuacje kryzysowe ujawniają bardzo wiele potencjałów oraz problemów, których dotąd nie zauważaliśmy. Zdalne nauczanie obnażyło jedną ze słabości polskiej edukacji wyższej – skupienie na rozwoju naukowym pracowników naukowych, bez równoczesnego pogłębiania ich umiejętności dydaktycznych. Z drugiej strony nowa rzeczywistość wymusiła na rektorach wdrożenie nowego programu kształcenia bazującego na modelu hybrydowym. Zwiększa się zapotrzebowanie na inwestycje w infrastrukturę IT. Pandemia COVID-19 sprawiła, że pracownicy dydaktyczni wyższych uczelni w większym stopniu będą pracowali z wykorzystaniem różnych urządzeń IT.

Jakie zmiany na polskich uczelniach wymusiła pandemia?
Czy możemy mówić o cyfrowej rewolucji?

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konferencji „Uczelnia na miarę potrzeb”, która odbędzie się już 13 września 2022 roku.

W programie:

 • dr n. chem. Sebastian Grzyb - Rektor, Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
  "Kształcenie na kierunkach o profilu praktycznym w aspekcie doświadczeń z czasu pandemii. Jak wykształcić umiejętności praktyczne?"

  (Kształcenie na kierunkach o profilu praktycznym obejmuje kształtowanie umiejętności praktycznych oraz profilowanie karier zawodowych studentów poprzez realizację programów studiów uwzględniających potrzeby rozwoju gospodarczego, społecznego oraz kulturowego. Omówione zostaną zagadnienia: Jak kształtować umiejętności praktyczne skutecznie, efektywnie i innowacyjnie? Jakie rozwiązania wypracowaliśmy w czasie pandemii? Jak zadbać o właściwą realizację i weryfikację efektów uczenia się, stosując metody kształcenia na odległość? Jak wykształcić umiejętności praktyczne?)

 • mgr inż. Wojciech Widelski - Dyrektor ds. IT, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  "Transformacja cyfrowa w dobie pandemii"

  (Pandemia zmieniła nasze życie. Słowo generalnie kojarzone negatywnie, ale być może pozostawi po sobie pozytywne wrażenia. Opowiem o przykładowych wdrożeniach rozwiązań IT w ramach zarządzania kryzysowego organizacją – case study. Jednocześnie wskażę, na co zwracać uwagę w kontekście „szybkiej” transformacji cyfrowej podmiotu oraz w jaki sposób długofalowo wykorzystać jej efekty)

 • dr hab. Agnieszka Wierzbicka - Uniwersytet Łódzki

 • Sebastian Kisiel -  Senior Sales Engineer, Citrix Systems Poland

 

 

Tematyka konferencji:

1.Polskie uczelnie w czasie pandemii
- Szanse, jakie nauka zdalna daje polskim uczelniom
- Wpływ pandemii na przebieg studiów
- Wykluczenie cyfrowe na uczelniach
- Wdrożenie nauki w modelu hybrydowym
- Zwiększone zapotrzebowanie na inwestycje w infrastrukturę IT

2.Kreowanie wizerunku uczelni wyższej w Polsce i zagranicą
- Nowoczesne formy promocji uczelni i rekrutacji studentów
- Rola serwisu internetowego w komunikacji
- Marketing w sektorze szkolnictwa wyższego(marketing szeptany SERM)
- Media społecznościowe jako główne źródło informacji
- Najnowsze technologie, cyfryzacja i automatyzacja a kreatywny i spersonalizowany przekaz

3.Najnowsze technologie w zarządzaniu uczelnią
- Systemy do nauki zdalnej
- Integracja systemów ICT
- Bezpieczeństwo danych i informacji
- Oprogramowanie antyplagiatowe
- System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej i Karty Pracowniczej
- Systemy kontroli dostępu
- Infrastruktura PKI
- Systemy ERP do zarządzania uczelnią
- Systemy zarządzania dokumentami i ich obiegiem
- Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych
- Backup i archiwizacja dokumentów

 

Grupa docelowa:
Przedstawiciele publicznych i niepublicznych szkół wyższych:
- Rektorzy
- Kanclerze
- Dziekani
- Dyrektorzy/Kierownicy działów: technicznych, administracyjnych, bezpieczeństwa, kadrowych, obsługi studentów/dziekanatów, centrum informatyki.


Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNER SREBRNY

Image

PARTNER MERYTORYCZNY

Image

PRELEGENCI

dr n. chem. Sebastian Grzyb - Rektor, Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

mgr inż. Wojciech Widelski - Dyrektor, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

© 2022 PIRB. All Rights Reserved.