13.09.2022 r.

Uczelnia na miarę potrzeb

Szanowni Państwo
13 września 2022 roku odbyła się w Warszawie konferencja "Uczelnia na miarę potrzeb"
Serdecznie dziękujemy Uczestnikom za aktywność, Partnerom i Prelegentom za merytoryczne panele oraz Patronom Medialnym za rozgłos.

Zapraszamy do śledzenia aktualnego kalendarium wydarzeń na naszej stronie oraz na Facebooku.

 

W programie:

 • dr n. chem. Sebastian Grzyb - Rektor, Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
  "Kształcenie na kierunkach o profilu praktycznym w aspekcie doświadczeń z czasu pandemii. Jak wykształcić umiejętności praktyczne?"

  (Kształcenie na kierunkach o profilu praktycznym obejmuje kształtowanie umiejętności praktycznych oraz profilowanie karier zawodowych studentów poprzez realizację programów studiów uwzględniających potrzeby rozwoju gospodarczego, społecznego oraz kulturowego. Omówione zostaną zagadnienia: Jak kształtować umiejętności praktyczne skutecznie, efektywnie i innowacyjnie? Jakie rozwiązania wypracowaliśmy w czasie pandemii? Jak zadbać o właściwą realizację i weryfikację efektów uczenia się, stosując metody kształcenia na odległość? Jak wykształcić umiejętności praktyczne?)

 • mgr inż. Wojciech Widelski - Dyrektor ds. IT, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  "Transformacja cyfrowa w dobie pandemii"

  (Pandemia zmieniła nasze życie. Słowo generalnie kojarzone negatywnie, ale być może pozostawi po sobie pozytywne wrażenia. Opowiem o przykładowych wdrożeniach rozwiązań IT w ramach zarządzania kryzysowego organizacją – case study. Jednocześnie wskażę, na co zwracać uwagę w kontekście „szybkiej” transformacji cyfrowej podmiotu oraz w jaki sposób długofalowo wykorzystać jej efekty)

 • dr hab. Agnieszka Wierzbicka - profesor, Uniwersytet Łódzki
  "E-learning – perspektywy i wyzwania dla uczelni po pandemii"

 • Rafał Klimczak - Senior Field Sales Manager, Citrix Systems Poland
  "Bezpieczne cyfrowe miejsce pracy"

  (Prezentacja produktu Citrix Virtual Apps and Desktops poruszy zagadnienie zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy użytkownikom oraz pokaże jak można zmniejszyć koszty operacyjne jednocześnie ułatwiając administrację infrastrukturą)

 • Krzysztof Bulanda - Channel Manager, BenQ
  "Narzędzia podnoszące efektywność nauczania"
  (Prelegent zaprezentuje najnowocześniejsze narzędzia podnoszące efektywność nauczania. W dobie powszechnej cyfryzacji konieczne jest korzystanie z urządzeń, które wspierają proces edukacji w wielu aspektach. Nie tylko w zakresie szybkiego i wygodnego dostępu do elektronicznych treści, ale także do szeroko pojętej współpracy i komunikacji. W dzisiejszych czasach nie można też zapominać o zdrowiu i bezpieczeństwie – zwłaszcza w sektorze edukacyjnym, gdzie współpraca jest nie tylko potrzebą, ale i koniecznością. Podczas prezentacji wszyscy obecni dowiedzą czego należy oczekiwać od monitora interaktywnego.)

 

 • Jolanta Mańkowska - Ekspert ds. Współpracy Strategicznej, Biuro Sprzedaży Centralnej, KIR
  "Narzędzia wspierające cyfrową ewolucję na uczelniach"

 • Jakub Pizoń - Konsultant ds. Rozwiazań Biznesowych, Comarch SA
  "Comarch ERP Egeria 8 – nowoczesny system zarządzania dla uczelni wyższych"

 

 

Tematyka konferencji:

1.Polskie uczelnie w czasie pandemii
- Szanse, jakie nauka zdalna daje polskim uczelniom
- Wpływ pandemii na przebieg studiów
- Wykluczenie cyfrowe na uczelniach
- Wdrożenie nauki w modelu hybrydowym
- Zwiększone zapotrzebowanie na inwestycje w infrastrukturę IT

2.Kreowanie wizerunku uczelni wyższej w Polsce i zagranicą
- Nowoczesne formy promocji uczelni i rekrutacji studentów
- Rola serwisu internetowego w komunikacji
- Marketing w sektorze szkolnictwa wyższego(marketing szeptany SERM)
- Media społecznościowe jako główne źródło informacji
- Najnowsze technologie, cyfryzacja i automatyzacja a kreatywny i spersonalizowany przekaz

3.Najnowsze technologie w zarządzaniu uczelnią
- Systemy do nauki zdalnej
- Integracja systemów ICT
- Bezpieczeństwo danych i informacji
- Oprogramowanie antyplagiatowe
- System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej i Karty Pracowniczej
- Systemy kontroli dostępu
- Infrastruktura PKI
- Systemy ERP do zarządzania uczelnią
- Systemy zarządzania dokumentami i ich obiegiem
- Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych
- Backup i archiwizacja dokumentów

 

Grupa docelowa:
Przedstawiciele publicznych i niepublicznych szkół wyższych:
- Rektorzy
- Kanclerze
- Dziekani
- Dyrektorzy/Kierownicy działów: technicznych, administracyjnych, bezpieczeństwa, kadrowych, obsługi studentów/dziekanatów, centrum informatyki.


Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNERZY SREBRNI

Image
Image

PARTNER BRĄZOWY

Image

PARTNER

Image

PARTNER MERYTORYCZNY

Image

PRELEGENCI

dr n. chem. Sebastian Grzyb - Rektor, Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Rafał Klimczak - Senior Field Sales Manager, Citrix Systems Poland

dr hab. Agnieszka Wierzbicka - profesor, Uniwersytet Łódzki

mgr inż. Wojciech Widelski - Dyrektor, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jolanta Mańkowska - Ekspert ds. Współpracy Strategicznej, Biuro Sprzedaży Centralnej, KIR

Krzysztof Bulanda - Channel Manager, BenQ

Jakub Pizoń - Konsultant ds. Rozwiazań Biznesowych, Comarch SA

© 2022 PIRB. All Rights Reserved.