18.04.2024 r.

Uczelnia na miarę potrzeb

W dzisiejszych czasach, nie da się prowadzić uczelni bez wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych. Technologia jest postrzegana jako czynnik napędzający i umożliwiający realizację strategii uczelni. W obliczu niżu demograficznego, konieczne staje się rywalizowanie o studenta. Niezbędny w tym procesie oprócz technologii IT okazuje się marketing i działania reklamowe, które pozwalają dotrzeć do zainteresowanych kandydatów z ofertą edukacyjną.

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konferencji „Uczelnia na miarę potrzeb”, która odbędzie się już 18 kwietnia 2024 roku w Warszawie.

 

Tematyka konferencji:

1. Transformacja cyfrowa na uczelniach
- Cyfrowe kompetencje a kreatywność w edukacji
- Podnoszenie kompetencji kadry i jej biegłość w zakresie IT
- Doświadczenia z pandemii jako bodziec do budowania ekosystemu IT
- Hybrydowy model kształcenia
- Migracja do chmury - redukacja kosztów związanych z IT
- Nowe sposoby komunikacji ze studentami i wykładowcami
- Paperless w procesach administracyjnych

2.Kreowanie wizerunku uczelni wyższej w Polsce i zagranicą
- Nowoczesne formy promocji uczelni i rekrutacji studentów
- Rola serwisu internetowego w komunikacji
- Marketing w sektorze szkolnictwa wyższego(marketing szeptany SERM)
- Media społecznościowe jako główne źródło informacji
- Najnowsze technologie, cyfryzacja i automatyzacja a kreatywny i spersonalizowany przekaz

3.Najnowsze technologie w zarządzaniu uczelnią
- Systemy do nauki zdalnej
- Integracja systemów ICT
- Bezpieczeństwo danych i informacji
- Cyberbezpieczeństwo
- Oprogramowanie antyplagiatowe
- System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej i Karty Pracowniczej
- Systemy kontroli dostępu
- Infrastruktura PKI
- Systemy ERP do zarządzania uczelnią
- Systemy zarządzania dokumentami i ich obiegiem
- Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych
- Backup i archiwizacja dokumentów

 

Grupa docelowa:
Przedstawiciele publicznych i niepublicznych szkół wyższych:
- Rektorzy
- Kanclerze
- Dziekani
- Dyrektorzy/Kierownicy działów: technicznych, administracyjnych, bezpieczeństwa, kadrowych, obsługi studentów/dziekanatów, centrum informatyki.


Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNERZY

PRELEGENCI

© 2022 PIRB. All Rights Reserved.