18.04.2024 r.

Uczelnia na miarę potrzeb

W dzisiejszych czasach, nie da się prowadzić uczelni bez wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych. Technologia jest postrzegana jako czynnik napędzający i umożliwiający realizację strategii uczelni. W obliczu niżu demograficznego, konieczne staje się rywalizowanie o studenta. Niezbędny w tym procesie oprócz technologii IT okazuje się marketing i działania reklamowe, które pozwalają dotrzeć do zainteresowanych kandydatów z ofertą edukacyjną.

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konferencji „Uczelnia na miarę potrzeb”, która odbędzie się już 18 kwietnia 2024 roku w Warszawie.

 

W programie m.in.:

- Alicja Borzęcka-Szajner - Dyrektor Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
"Siła relacji - wsparcie studentów oraz procesu kształcenia"

- Dariusz Wronikowski - Dyrektor IT, Akademia Leona Koźmińskiego
"Cyfrowa transformacja w oparciu o najnowsze technologie – mity i fakty"

- Paweł Szczyrek – Marketing Manager, Ideo Force Sp. z o.o.
 "Od kliknięcia do immatrykulacji. Jak rekrutować studentów kanałami online?"

Paweł Cebulski - Video Collaboration Solutions Engineering, Logitech Poland Sp. z o.o.
"Implementacja systemów wideokonferencyjnych w szkolnictwie"

-  Maciej Rozenbajgier - Customer Solution Architect, Integrated Solutions
"Nauka hybrydowa"

- Jarosław Sokalski - Product Business Manager, Simple SA
"Podejmuj decyzje gdziekolwiek jesteś – przyszłość zarządzania z aplikacjami SIMPLE"

 

- Marta Kozak-Gołębiowska - Dyrektor Działu Edukacji Cyfrowej,  Akademia Finansów i Biznesu Vistula
"Online czy stacjonarnie"
(Temat edukacji online nie jest tematem nowym, ale dopiero w trakcie pandemii COVID-19 stał się tematem dyskutowanym szeroko nie tylko w wąskim gronie specjalistów, lecz w całym środowisku akademickim. Czy nauczanie online może być tak samo efektywne jak nauczanie w tradycyjnej stacjonarnej formie? To pytanie jest wciąż pytaniem otwartym, a szukając odpowiedzi musimy, uwzględnić bardzo wiele czynników. W swoim krótkim wystąpieniu przedstawię zarówno technologiczne, jak i pedagogiczne aspekty zagadnienia edukacji online, oraz zaproszę Państwa do wspólnej refleksji nad tą formą nauczania)


- dr inż.  Mariusz Pulkowski - Kierownik działu informatycznej obsługi kształcenia, Akademia Pożarnicza
"Możliwości platformy elearningowej, w różnych podejściach organizacyjno-formalnych w realizacji kształcenia zawodowego i ustawicznego"
(Rodzaje studiów i szkoleń cechują się różnymi wymogami organizacyjno-formalnymi, podobnie jest z formami dydaktycznymi. Zakres wykorzystania technik kształcenia na odległość zależy od przyjętych metod pracy przez jednostkę dydaktyczną jako całość lub podlega indywidualnym decyzjom kierownikom form kształcenia) 

 

Tematyka konferencji:

1. Transformacja cyfrowa na uczelniach
- Cyfrowe kompetencje a kreatywność w edukacji
- Podnoszenie kompetencji kadry i jej biegłość w zakresie IT
- Doświadczenia z pandemii jako bodziec do budowania ekosystemu IT
- Hybrydowy model kształcenia
- Migracja do chmury - redukacja kosztów związanych z IT
- Nowe sposoby komunikacji ze studentami i wykładowcami
- Paperless w procesach administracyjnych

2.Kreowanie wizerunku uczelni wyższej w Polsce i zagranicą
- Nowoczesne formy promocji uczelni i rekrutacji studentów
- Rola serwisu internetowego w komunikacji
- Marketing w sektorze szkolnictwa wyższego(marketing szeptany SERM)
- Media społecznościowe jako główne źródło informacji
- Najnowsze technologie, cyfryzacja i automatyzacja a kreatywny i spersonalizowany przekaz

3.Najnowsze technologie w zarządzaniu uczelnią
- Systemy do nauki zdalnej
- Integracja systemów ICT
- Bezpieczeństwo danych i informacji
- Cyberbezpieczeństwo
- Oprogramowanie antyplagiatowe
- System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej i Karty Pracowniczej
- Systemy kontroli dostępu
- Infrastruktura PKI
- Systemy ERP do zarządzania uczelnią
- Systemy zarządzania dokumentami i ich obiegiem
- Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych
- Backup i archiwizacja dokumentów

 

Grupa docelowa:
Przedstawiciele publicznych i niepublicznych szkół wyższych:
- Rektorzy
- Kanclerze
- Dziekani
- Dyrektorzy/Kierownicy działów: technicznych, administracyjnych, bezpieczeństwa, kadrowych, obsługi studentów/dziekanatów, centrum informatyki.


Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNERZY

Image
Image
Image
Image
Image

PARTNER HONOROWY

Image

PRELEGENCI

Dariusz Wronikowski - Dyrektor IT, Akademia Leona Koźmińskieg

dr inż. Mariusz Pulkowski - Kierownik działu informatycznej obsługi kształcenia, Akademia Pożarnicza

Maciej Rozenbajgier - Customer Solution Architect, Integrated Solutions

Paweł Szczyrek – Marketing Manager, Ideo Force Sp. z o.o.

Marta Kozak-Gołębiowska - Dyrektor Działu Edukacji Cyfrowej,  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Jarosław Sokalski - Product Business Manager, Simple SA

Paweł Cebulski - Video Collaboration Solutions Engineering, Logitech Poland Sp. z o.o.

Alicja Borzęcka-Szajner - Dyrektor Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

© 2022 PIRB. All Rights Reserved.