22.11.2023 r.

Uczelnia na miarę potrzeb

Szanowni Państwo
22 listopada 2023 roku odbyła się konferencja ONLINE "Uczelnia na miarę potrzeb"
Serdecznie dziękujemy Uczestnikom za aktywność, Partnerom i Prelegentom za merytoryczne panele oraz Patronom Medialnym za rozgłos.

Zapraszamy do śledzenia aktualnego kalendarium wydarzeń na naszej stronie,FACEBOOKU i LINKEDIN.

 

Wykłady poprowadzili:

- dr Dominika Skoczylas - Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński
"O cyberbezpieczeństwie w zakresie komunikacji i ochrony danych - perspektywa uczelni i studenta"

 

-  Ewelina Kochanowska - Manager Działu Obsługi Klienta; Plagiat.pl Sp. z o. o.
"ChatGPT a prace pisemne - szanse i zagrożenia dla oryginalności treści"
(Podczas prelekcji poruszone zostaną zagadnienia dotyczące wpływu rozwijających się narzędzi cyfrowych, w tym najpopularniejszego: ChatGPT na tworzenie prac pisemnych powstających na uczelniach. Przeanalizujemy, w jaki sposób narzędzie jest wykorzystywane przez studentów oraz jakie szanse i zagrożenia niesie to dla samodzielności i oryginalności tekstów. Odpowiemy sobie na pytanie: zakazać czy nie? gdzie należy postawić granice? czy warto jeszcze pisać prace? Przyjrzyjmy się dotychczasowym doświadczeniom ze świata oraz omówimy rekomendacje i sposoby wsparcia osób oceniających prace w wykrywaniu użycia narzędzi opartych na sztucznej inteligencji w pisemnych pracach studentów.)

 

- Marcin Pera - Statlook Expert, Media-press.tv S.A.
"Bezpieczne i oszędne IT na uczelni. Poznaj Statlooka - skuteczne narzędzie do zarządzania zasobami IT, helpdesku i monitoringu użytkowników"

(Poszukujesz rozwiązania, które pozwoli zdalnie zarządzać sprzętem, oprogramowaniem i licencjami? Chcesz zadbać o bezpieczeństwo zarządzania danymi osobowymi? Zastanawiasz się jak zoptymalizować pracę i jej koszty? A może poszukujesz elektronicznego rozwiązania dla obowiązującej od grudnia dyrektywy o Sygnalistach? Statlook od ponad 20 lat po profesorsku rozwiązuje problemy związane z powyższymi zagadnieniami. Skutecznie usprawnia zarządzanie dziesiątkami, setkami, a nawet tysiącami urządzeń ułatwiając pracę administratorom i zwiększając zadowolenie wszystkich użytkowników - od władz uczelni, wydziałów, katedr i instytutów, pracowników naukowych, przez administrację, aż po studentów)

 

- Arkadiusz Talun - Ekspert, Sagitum S.A.
"Wirtualny Asystent dla uczelni – optymalizacja komunikacji dzięki sztucznej inteligencji"
(W obliczu dynamicznych zmian w dziedzinie technologii, uczelnie wyższe stają przed wyzwaniem dostosowania się do współczesnych oczekiwań studentów i efektywnego, zautomatyzowanego zarządzania zasobami. Jednym z innowacyjnych rozwiązań, które wpływa na sprawną optymalizację komunikacji, jest wdrożenie Wirtualnego Asystenta.
W trakcie prelekcji odpowiemy między innymi na pytania:
•czym jest sztuczna inteligencja i jakie problemy pozwala rozwiązać w nowoczesnych organizacjach,
•dlaczego chatbot to doskonałe rozwiązanie dla uczelni wyższych,
•jak jedna platforma może ułatwiać i przyśpieszyć dostęp do informacji.
Opowiemy o naszym doświadczeniu, współpracy i praktycznych zastosowaniach narzędzia dla efektywnej i nowoczesnej komunikacji)

 

- dr hab. Joanna Mytnik - Dyrektor Centrum Nowoczesnej Edukacji Politechniki Gdańskiej
"Sztuczna inteligencja i dydaktyka akademicka: perspektywa systemu, nauczyciela i studenta"
(XXI wiek to wiek neurotechnologii i nieograniczonego dostępu do wiedzy. Palącą staje się potrzeba umiejętności dbania o swój dobrostan, krytycznej analizy wiarygodności informacji, efektywnej współpracy i komunikacji, umiejętności uczenia się, zarządzania wiedzą, zarządzania sobą w czasie. Wyniki badań neuronaukowych niemal każdego dnia dostarczają nam nowej wiedzy o tym, jak funkcjonuje mózg w kontekście uczenia się. Pojawienie się AI wymusza redefinicję kompetencji, zwłaszcza cyfrowych, studentów i uczniów, przeformułowanie sposobów weryfikacji wiedzy, opracowanie nowych strategii organizowania środowiska uczenia się, nowego pomysłu na programy kształcenia.
Zapraszam na wykład, w którym dotkniemy istoty zmian zachodzących dziś w świecie edukacji wobec AI i najnowszej wiedzy neuronaukowej)

 

 

 

Tematyka konferencji:

1. Transformacja cyfrowa na uczelniach
- Cyfrowe kompetencje a kreatywność w edukacji
- Podnoszenie kompetencji kadry i jej biegłość w zakresie IT
- Doświadczenia z pandemii jako bodziec do budowania ekosystemu IT
- Hybrydowy model kształcenia
- Migracja do chmury - redukacja kosztów związanych z IT
- Nowe sposoby komunikacji ze studentami i wykładowcami
- Paperless w procesach administracyjnych

2.Kreowanie wizerunku uczelni wyższej w Polsce i zagranicą
- Nowoczesne formy promocji uczelni i rekrutacji studentów
- Rola serwisu internetowego w komunikacji
- Marketing w sektorze szkolnictwa wyższego(marketing szeptany SERM)
- Media społecznościowe jako główne źródło informacji
- Najnowsze technologie, cyfryzacja i automatyzacja a kreatywny i spersonalizowany przekaz

3.Najnowsze technologie w zarządzaniu uczelnią
- Systemy do nauki zdalnej
- Integracja systemów ICT
- Bezpieczeństwo danych i informacji
- Cyberbezpieczeństwo
- Oprogramowanie antyplagiatowe
- System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej i Karty Pracowniczej
- Systemy kontroli dostępu
- Infrastruktura PKI
- Systemy ERP do zarządzania uczelnią
- Systemy zarządzania dokumentami i ich obiegiem
- Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych
- Backup i archiwizacja dokumentów

 

Grupa docelowa:
Przedstawiciele publicznych i niepublicznych szkół wyższych:
- Rektorzy
- Kanclerze
- Dziekani
- Dyrektorzy/Kierownicy działów: technicznych, administracyjnych, bezpieczeństwa, kadrowych, obsługi studentów/dziekanatów, centrum informatyki.


Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNERZY

Image
Image
Image

PRELEGENCI

dr Dominika Skoczylas - Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński

Marcin Pera - Statlook Expert, Media-press.tv S.A.

dr hab. Joanna Mytnik - Dyrektor Centrum Nowoczesnej Edukacji Politechniki Gdańskiej

Arkadiusz Talun - Ekspert, Sagitum S.A.

Ewelina Kochanowska - Manager Działu Obsługi Klienta; Plagiat.pl Sp. z o. o.

© 2023 PIRB. All Rights Reserved.