Program - Nowoczesne narzędzia i technologie do zarządzania produkcją 28.11.2017

09:00 – 09:30 Rejestracja uczestników

09:30 – 10:00 Wykład Inauguracyjny 

Temat

Opis

10:00 – 10:30 Wykład Partnera 

Temat

Opis

10:30 – 11:00 Wykład Partnera

Temat

Opis prezentacji

11:00 – 11:05 Prezentacja Wystawców

11:05 – 11:20 Przerwa Kawowa

11:20 – 11:50 Wykład Partnera

Temat

Opis

11:50 – 12:35 Wykład Eksperta

Temat

Opis

12:35 – 13.05 Wykład Eksperta

Temat

Opis

13:05 – 13:20 Przerwa Kawowa

13:20 – 13:50 Wykład Eksperta

Temat

Opis

13:50 – 14:20 Wykład Eksperta 

Tytuł

Opis

14.20 – 14:50 Wykład Eksperta 

Tytuł

Opis

14:50 - 15.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w agendzie.

Szczegóły wkrótce
Szczegóły wkrótce