Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego
26.01.2023

Szanowni Państwo
26 stycznia 2023 roku odbyła się konferencja online "Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego". Serdecznie dziękujemy Uczestnikom za aktywność, Partnerom i Prelegentom za merytoryczne panele.

Zapraszamy do śledzenia aktualnego kalendarium wydarzeń na naszej stronie oraz na Facebooku.

 

Wykłady poprowadzili:

 • dr hab. inż. Andrzej Najgebauer - Kierownik Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach Konfliktowych i Kryzysowych, Wojskowa Akademia Techniczna
  "Metodyka zarządzania bezpieczeństwem procesów i ciągłości świadczenia usług krytycznych przez operatorów krajowej i europejskiej IK"

 • dr Marzena Zdzymira -  wykładowca akademicki, Inspektor w Biurze Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych, Starostwo Powiatowe w Starachowicach
  "Organizacja i zasady funkcjonowania centrów zarządzania kryzysowego i skuteczna komunikacja"

 • Paweł Pręcikowski – Dyrektor sprzedaży, Infrastructure & Geospatial division Hexagon
  "Skuteczne dzielenie informacji z wykorzystaniem HxGN OnCall i HxGN Connect w sytuacjach krytycznych"

 • mgr inż. Przemysław Gęsiak – Lider projektu „Budowy Sieci Łączności Krytycznej” Polkomtel
  "Nowoczesne sieci krytyczne na przykładzie wdrożeń na świecie oraz założenia sieci krytycznej Polkomtel"

 • Zbigniew Rusinek - Menedżer ds. wdrożeń branżowych, GS1 Polska
  Damian Kawalec - RFID Expert | Business Development Manager, Talkin Things
  "Standardy GS1 i technologia RFID dla służb mundurowych"
  (Jak zdobyć unikalne identyfikatory GS1, które wymaga wojsko? O czym należy pamiętać, aby identyfikatory zostały zatwierdzone przy dostawach? Jakie nośniki możemy wykorzystać do zapisywania jednoznacznych identyfikatorów i jak technologia RFID wspiera obszar militarny, służb mundurowych i ratowników?)

 • Marcin Kopacki – ratownik medyczny, ratownik wodny, instruktor ratownictwa wodnego, Fundacja Wodna Służba Ratownicza
  "Nowoczesne technologie w służbie ratownictwa wodnego w Polsce"

 • Jacek Sikora - kierownik produktu, DGT Spółka z o.o.
  "Łączność krytyczna (mission critical) dla instytucji publicznych"
  (DGT stworzyła pierwszy polski system dyspozytorski, wykorzystywany do łączności krytycznej opartej o LTE 450 MHz i 5G zgodny ze standardami 3GPP. Standard Mission Critical 3GPP umożliwia wprowadzenie usług transmisji danych, głosu i obrazu o poziomie zabezpieczeń znacząco wyższym niż sieć publiczna. Dostępna jest też możliwość przesyłania wrażliwych danych pomiarowych i danych umożliwiających automatyzację systemów)

 • Mateusz Komza - były z-ca Dyrektora LPR ds. Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego
  "Budowa Podsystemu Zintegrowanej łączności dla systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne"

 

 

Tematyka konferencji:

 • Łączność specjalna – współdziałanie i skuteczna komunikacja służb administracyjnych, służb mundurowych i ratowników
 • Kody kreskowe w służbach mundurowych
 • Systemy teleinformatyczne dla zarządzania kryzysowego i ratownictwa
 • Bezpieczeństwo i ochrona infrastruktury krytycznej
 • Systemy mobilne dla służb szybkiego reagowania
 • Rozwiązania dla służb ratowniczych
 • Informacja przestrzenna – podstawa akcji ratunkowych
 • Telemedycyna w zarządzaniu kryzysowym, transmisja informacji medycznej w diagnostyce i systemach ratownictwa medycznego


Grupa docelowa:

 • przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych, instytucji administracyjnych, centrów zarządzania kryzysowego
 • funkcjonariusze służb mundurowych: Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej
 • osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo kraju i obywateli
 • specjaliści ds. zarządzania kryzysowego, ochrony infrastruktury krytycznej i bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • koordynatorzy zespołów ratownictwa medycznego, WOPR, TOPR, GOPR


Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNERZY

Image
Image
Image
Image
Image
Image

WYSTAWCY

Image
Image

PRELEGENCI

Paweł Pręcikowski – Dyrektor sprzedaży; Infrastructure & Geospatial division Hexagon

Mateusz Komza - były z-ca Dyrektora LPR ds. Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego

Zbigniew Rusinek - Menedżer ds. wdrożeń branżowych, GS1 Polska

Marzena Zdzymira - wykładowca akademicki, Inspektor w Biurze Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych, Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Marcin Kopacki – ratownik medyczny, ratownik wodny, instruktor ratownictwa wodnego, Fundacja Wodna Służba Ratownicza

Damian Kawalec - RFID Expert | Business Development Manager, Talkin Things

dr hab. inż. Andrzej Najgebauer - Kierownik Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach Konfliktowych i Kryzysowych, Wojskowa Akademia Techniczna

mgr inż. Przemysław Gęsiak – Lider projektu „Budowy Sieci Łączności Krytycznej” Polkomtel

Jacek Sikora - kierownik produktu, DGT Spółka z o.o.

© 2022 PIRB. All Rights Reserved.