PRELEGENCI


 

Image

dr hab. inż. Andrzej Najgebauer - Kierownik Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji  i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach Konfliktowych i Kryzysowych, Wojskowa Akademia Techniczna

Kierownik Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach Konfliktowych i Kryzysowych w Wojskowej Akademii Technicznej.
Kierownik Zakładu Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji. Instytut Systemów Informatycznych, Wydział Cybernetyki WAT.
Specjalista w obszarze komputerowej symulacji sytuacji kryzysowych i konfliktowych oraz w obszarze modelowania i projektowania informatycznych systemów wspomagania decyzji., modelowania i projektowania systemów bezpieczeństwa.
Kierował i kieruje kilkunastoma projektami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie informatyki w systemach bezpieczeństwa. Bierze czynny i merytoryczny udział w wielu pracach naukowo-badawczych z zakresu zautomatyzowanych systemów wspomagania dowodzenia, badania niezawodności systemów wojskowych, symulacji obiektów technicznych systemu obrony powietrznej kraju, symulacji komputerowej pola walki, zarządzania kryzysowego, zastosowania sztucznej inteligencji w systemach wspomagania decyzji w sytuacjach kryzowych i konfliktowych, w tym w obszarze cyberbezpieczeństwa. Brał udział w opracowaniu ekspertyz w ramach przeglądu obronnego państwa i występował w zespole naukowo-przemysłowym przy Radzie Uzbrojenia SZ RP.
Reprezentuje Polskę w panelu NATO Science and Technology Organization – NATO Modelling and Simulation Group od 2001 roku, W latach 2002-2006 kierował zespołem, reprezentującym 10 państw NATO w projekcie MSG-026 pod nazwą „M&S Tool for Early Warning Identification of Terrorist Activities. Wypromował 10 doktorów nauk technicznych w dyscyplinie informatyka organizował i przewodniczył wielu międzynarodowym konferencjom naukowym, w tym pod auspicjami Ministra Obrony Narodowej i Zastępcy Sekretarza NATO ds. Inwestycji pod nazwą Military Communication and Information Systems Conference (MCC 2006 i MCC 2008), w 2007 r. był wiceprzewodniczącym tej konferencji, organizowanej w Bonn w Niemczech. Jest autorem i redaktorem 5 monografii. Jest autorem lub współautorem ponad 130 artykułów opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Jest specjalistą w zakresie modelowania i informatycznego wsparcia Planowania strategicznego opartego na zdolnościach tzw. Capability Based Planning dla polskich Sił Zbrojnych.
Brał udział w Strategicznym Przeglądzie Obronnym jako ekspert ds. analiz symulacyjnych i optymalizacyjnych w zakresie planowania i budżetowania rozwoju SZ RP.

Image

Marzena Zdzymira - wykładowca akademicki, Inspektor w Biurze Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych, Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji. Absolwentka Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach. Ukończone studia podyplomowe w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Autorka artykułów naukowych w czasopismach naukowych m.in.: „Emergency Management Process at a Voivodeship Level According to the Emergency Management Act of 26th April 2007” oraz „System zarządzania bezpieczeństwem publicznym”. Tytuł pracy doktorskiej: "Rola administracji rządowej i samorządowej w zarządzaniu kryzysowym na terenie województwa łódzkiego". Wykładowca akademicki i inspektor w Biurze Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych.

Image

Paweł Pręcikowski – Dyrektor sprzedaży; Infrastructure & Geospatial division Hexagon

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu, sprzedaży, projektowaniu i rozwoju systemów informatycznych GIS. Doskonale łączy dwa światy: biznes i technologię. Od 2015 roku jest dyrektorem sprzedaży w sektorze Administracji Publicznej, Bezpieczeństwo i Obronność.

Image

Mateusz Komza – były Zastępca Dyrektora Lotniczego Pogotowia Ratunkowego ds. Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Absolwent Wydziału Nauk o Zdrowiu Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku zdrowie publiczne, podyplomowych studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Prawo Medyczne, Prawa Pacjenta i Ubezpieczenia Zdrowotne oraz podyplomowych studiów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na Kierunku Zarządzanie w Ochronie Zdrowia. Przed objęciem funkcji Zastępcy Dyrektora Lotniczego Pogotowia Ratunkowego ds. Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności w Ministerstwie Zdrowia oraz pracował w Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi. Od lat zajmuje się tematyką ratownictwa medycznego, w aspekcie organizacji i zarządzania oraz powiadamiania ratunkowego. Współautor opracowania: „Procedury wspomagające podjęcie decyzji przez dyspozytora medycznego w zakresie przyjęcia zgłoszenia, kwalifikacji zgłoszenia oraz dysponowania zespołami ratownictwa medycznego do różnych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego” oraz „Procedury – zdarzenie mnogie/masowe”. Podczas pracy w Ministerstwie Zdrowia był odpowiedzialny m. in. za organizację systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne na terenie kraju oraz wdrożenie produkcyjne Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Image

Marcin Kopacki – ratownik medyczny, ratownik wodny, instruktor ratownictwa wodnego, Fundacja Wodna Służba Ratownicza

Pasjonat wszystkiego co związane z szeroką tematyką niesienia pomocy. Z branżą związany od 2010 roku.
W strukturze Wodnej Służby Ratowniczej – koordynator Wodnej Grupy Szybkiego Reagowania,
a także kierownik prac specjalistycznej grupy sonarowej. Zwolennik teorii, że „sprzęt nigdy nie zastąpi żywego ratownika, ale może znacznie usprawnić jego skutecznie działanie”.

Image

mgr inż. Przemysław Gęsiak – Lider projektu „Budowy Sieci Łączności Krytycznej” Polkomtel

Absolwent Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Wrocławskiej oraz Studiów Podyplomowych z zakresu Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał na stanowiskach specjalistycznych oraz menadżerskich u Operatorów Telekomunikacyjnych Telefonia Dialog i Polkomtel. Obecnie pełni rolę Lidera projektu „Budowy Sieci Łączności Krytycznej LTE” z wykorzystaniem pasma 410-420MHz.

Image

Zbigniew Rusinek - Menedżer ds. wdrożeń branżowych, GS1 Polska

Menedżer ds. wdrożeń branżowych w sektorze przemysłu technicznego.
Aktualne działania GS1 Polska w tym sektorze obejmują:
Wsparcie w strategii na rzecz wdrożenia systemu GS1, wykorzystanie standardów i technologii.
Koordynacja działań związanych z EPC / RFID, wymagania branżowe i rozwój.
Wsparcie i wdrożenia EPC / RFID w nowych kanałach branżowych.
Działania w globalnym przyjęciu standardów GS1 w branżach technicznych (budownictwo, kolej, obrona, energia i inżynieria,) z uwzględnieniem części zamiennych oraz identyfikacji części dla procesów MRO i dla przemysłu 4.0.
Wdrożenie tych rozwiązań stanowi rozwiązanie aktualnych wyzwań branży, takich jak uwierzytelnianie części (wykrywanie podróbek) i konserwacja zapobiegawcza.

Image

Damian Kawalec - RFID Expert | Business Development Manager, Talkin Things

Wieloletnie doświadczenie zawodowe ściśle związane z elektroniką i telekomunikacją głównie w zakresie wykorzystania technologii RFID. Doktorant w Katedrze Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych Politechniki Rzeszowskiej. Autor kilkunastu artykułów naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Projektant anten m.in. znaczników RFID oferowanych przez Spółkę. Zaangażowany w projekty badawczo-rozwojowe i współpracę z przemysłem od 10 lat. Damian Kawalec - Business Development Manager, Expert RFID w Talkin’ Things. Wieloletnie doświadczenie zawodowe ściśle związane z elektroniką i telekomunikacją głównie w zakresie wykorzystania technologii RFID. Doktorant w Katedrze Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych Politechniki Rzeszowskiej. Autor kilkunastu artykułów naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Projektant anten m.in. znaczników RFID oferowanych przez Spółkę. Zaangażowany w projekty badawczo-rozwojowe i współpracę z przemysłem od 10 lat.

© 2022 PIRB. All Rights Reserved.