Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania krzysowego - 26.01.2023

   
   

GODZINA


 

PUNKT PROGRAMU


 

09.00 – 09.30

Rejestracja uczestników / wydanie materiałów konferencyjnych

09.30 – 10.00

 
 

dr hab. inż. Andrzej Najgebauer - Kierownik Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach Konfliktowych i Kryzysowych, Wojskowa Akademia Techniczna
"Metodyka zarządzania bezpieczeństwem procesów i ciągłości świadczenia usług krytycznych przez operatorów krajowej i europejskiej IK"


 

10.00 – 10.30

Paweł Pręcikowski – Dyrektor sprzedaży, Infrastructure & Geospatial division Hexagon
"Skuteczne dzielenie informacji z wykorzystaniem HxGN OnCall i HxGN Connect w sytuacjach krytycznych"


 

10.30 – 11.00

mgr inż. Przemysław Gęsiak – Lider projektu „Budowy Sieci Łączności Krytycznej” Polkomtel
"Nowoczesne sieci krytyczne na przykładzie wdrożeń na świecie oraz założenia sieci krytycznej Polkomtel"


 

11.00 – 11.30

Marcin Kopacki – ratownik medyczny, ratownik wodny, instruktor ratownictwa wodnego, Fundacja Wodna Służba Ratownicza
"Nowoczesne technologie w służbie ratownictwa wodnego w Polsce"


 

11.30 – 11.45

Prezentacja wystawców 

11.45 – 12.05

Przerwa kawowa 

   

12.05 – 12.50

Zbigniew Rusinek - Menedżer ds. wdrożeń branżowych, GS1 Polska
Damian Kawalec - RFID Expert | Business Development Manager, Talkin Things
"Standardy GS1 i technologia RFID dla służb mundurowych"


 

12.50 – 13.10

Jacek Sikora - kierownik produktu, DGT Spółka z o.o.
"Łączność krytyczna (mission critical) dla instytucji publicznych"


 

13.10 – 13.30

Przerwa kawowa

   

13.30 – 14.00

dr Marzena Zdzymira - wykładowca akademicki, Inspektor w Biurze Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych, Starostwo Powiatowe w Starachowicach
"Organizacja i zasady funkcjonowania centrów zarządzania kryzysowego i skuteczna komunikacja"


 

14.00 – 14.30

Mateusz Komza - były z-ca Dyrektora LPR ds. Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego
"Budowa Podsystemu Zintegrowanej łączności dla systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne"


 

   

14.30

Zakończenie konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konferencji.

© 2022 PIRB. All Rights Reserved.