PARTNERZY


 

Image

CFI Systemy Informatyczne jest firmą konsultingowo-informatyczną, specjalizują się w produkcji i wdrażaniu systemu zarządzania klasy ERP – VENDO.ERP. VENDO.ERP - kompleksowy, polski program do zarządzana przedsiębiorstwem wykorzystujący mechanizmy sztucznej inteligencji – ALICE.

Nasze doświadczenia w produkcji zaowocowały rozwinięciem VENDO.ERP o system klasy MES, który zasila danymi Alice. MES to nie tylko raportowanie danych przez człowieka ze zdarzeń na hali produkcyjnej, ale przede wszystkim informacja zwrotna z maszyn i urządzeń znajdujących się w przedsiębiorstwie. Wykorzystujemy nowoczesną architekturę stworzoną przez czujniki IoT i dzięki naszym automatykom i programistom potrafimy nawiązać dialog z maszyną online. VENDO.ERP to nie tylko system ERP, to ekosystem, który intensywnie rozwijamy poprzez integrację z różnymi platformami, usługami, oprogramowaniem. To system, który w prosty sposób zapewnia komunikację z bankowością online, platformami e-commerce, podpisem elektronicznym, aplikacjami do automatyzacji marketingu, dedykowanymi portalami do oceny wiarygodności Klienta, spedytorami i kurierami, systemami CAD/CAM oraz wiele innych, dzięki czemu można skrócić i zautomatyzować procesy.

Elementem naszego systemu ERP jest automatyzacja procesów obsługi magazynu, obsługujemy magazyny wysokiego składowania, magazyny rozproszone, integrujemy się z automatyką magazynu. Wspieramy naszych klientów w zakresie wsparcia procesów produkcyjnych. VENDO.ERP wspiera przepływ towarów nie tylko na magazynie, ale również na hali produkcyjnej poprzez obsługę surowca, półproduktu, wyrobu gotowego na liniach oraz gniazdach produkcyjnych. Zaawansowane i konfigurowalne algorytmy optymalizują oraz automatyzują scenariusze pracy dla pracowników magazynu.

To system wykorzystujący Qlik® Sense – aplikację nowej generacji do samodzielnej wizualizacji danych i zależności pomiędzy nimi. Pełna funkcjonalność Qlik® Sense jest dostępna w każdym miejscu, dlatego użytkownicy mogą nie tylko analizować informacje, ale też tworzyć wizualizacje bezpośrednio na urządzeniach mobilnych.

Aktualnie na VENDO.ERP pracuje 550 klientów i blisko 10 000 użytkowników z całej Polski.

Image

Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. została założona w 1994 roku w celu upowszechniania inwestycji energooszczędnych i promowania racjonalnego wykorzystania energii, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
NAPE S.A. specjalizuje się w doradztwie energetycznym, opracowywaniu analiz energetycznych, modelowaniu energetycznym, sporządzaniu audytów i świadectw energetycznych.
NAPE S.A. prowadzi szkolenia i publikuje podręczniki dla audytorów energetycznych, arkusze kalkulacyjne do przygotowywania audytów oraz materiały edukacyjno-informacyjne. Realizuje także projekty międzynarodowe związane z efektywnością energetyczną, finansowaniem modernizacji, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i poligeneracją, promocją energooszczędności, zintegrowanym planowaniem energetycznym oraz nowoczesnymi technologiami ogrzewania, chłodzenia i wentylacji.
NAPE S.A. wpiera w pozyskaniu dofinansowania na modernizacje ukierunkowane na zwiększenie efektywności energetycznej, np. w systemie tzw. „białych certyfikatów”. NAPE pełni też często rolę weryfikatora poprawności inwestycji pod względem efektywności energetycznej – np. w ramach Programu Finansowania Energii Zrównoważonej w Polsce dla przedsiębiorstw PolSEFF i PolSEFF2 finansowanego przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, czy też Programu Green Initiative finansowanego przez Europejski Bank Inwestycyjny a skierowanego do przedsiębiorców.

© 2022 PIRB. All Rights Reserved.