PRELEGENCI


 

Image

dr Mariusz Sokołowski - Partner w agencji public relations – Prostrategic Communication, Adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego

Doktor nauk humanistycznych, inspektor polskiej policji w stanie spoczynku, absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i pedagogiki na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. W przeszłości wieloletni rzecznik prasowy polskiej Policji. Obecnie adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego a także partner w agencji public relations – Prostrategic Communication. Jest laureatem prestiżowej nagrody w pierwszej edycji konkursu „PRotony” w kategorii „Rzecznik prasowy”. W 2012 r. uhonorowany został nagrodą „Lwa PR”, która jest przyznawana przez Polskie Stowarzyszenie Public Relations osobom o szczególnym dorobku zawodowym, które wykazują się nowatorskim podejściem do pracy i dbają o najwyższy poziom etyki zawodowej. W 2010 r. nominowany „za kompetentne i konsekwentne budowanie pozytywnego wizerunku Policji w kraju, w którym mundur wciąż bardzo źle się kojarzy oraz za aktywność w mediach i dostępność dla dziennikarzy”, do pierwszej trójki prestiżowego konkursu „Człowieka Briefu 2010” w kategorii „Człowiek PR-u Briefu 2010”.

Image

Wojciech Pawłowski - Critical Event Management Expert, BlackBerry

Zawodowo - pięć lat w bankowości, rok w firmie z zakresu Cyberbezpieczeństwa – ale od zawsze blisko klienta, budując relację i tworząc pozytywne doświadczenia. Temat bezpieczeństwa IT i Zarządzania Kryzysowego w przedsiębiorstwie to moja specjalność.

Image

Paweł Pręcikowski – Dyrektor sprzedaży; Infrastructure & Geospatial division Hexagon

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu, sprzedaży, projektowaniu i rozwoju systemów informatycznych GIS. Doskonale łączy dwa światy: biznes i technologię. Od 2015 roku jest dyrektorem sprzedaży w sektorze Administracji Publicznej, Bezpieczeństwo i Obronność.

Image

prof. dr hab. Grzegorz Rydlewski – politolog i administratywista, kierownik Katedry Nauk o Państwie i Administracji Publicznej na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego

Autor kilkunastu książek i ponad stu innych publikacji na temat decydowania publicznego, jakości rządzenia i strategii bezpieczeństwa. W rządzie Waldemara Pawlaka sekretarz Komitetu Społeczno-Politycznego Rady Ministrów. W rządzie Józefa Oleksego sekretarz Rady Ministrów. W rządzie Włodzimierza Cimoszewicza szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W rządzie Leszka Millera szef doradców premiera. Główny doradca premiera Marka Belki. W latach 1997–2006 członek Rady Służby Cywilnej. Absolwent Wyższych Kursów Obrony w Akademii Obrony Narodowej. W latach dziewięćdziesiątych konsultant OECD, przedstawiciel Polski na Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ na temat administracji publicznej

Image

Jarosław Nowicki - CEO, ACO Solutions sp. z o. o.

Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa na kierunku Lotnictwo Politechniki Warszawskiej – rok ukończenia 1987.
Przez 5 lat pracował na Politechnice Warszawskiej jako asystent na wydziale Mechanicznym Technologicznym..
W 1992 roku podjął pracę w firmie CSBI jako specjalista ds. oprogramowania ERP.
Od 1995 r J.Nowicki rozpoczął tworzenie polskiego przedstawicielstwa Intel Corp. na stanowisku Country Managera.
Po 4 latach pracy w Intel Polska przeszedł do firmy Sequent Corp. na stanowisko Country Manager.
Po przejęciu w USA firmy Sequent Corp przez IBM przez ponad 3 lata pracował w polskim oddziale IBM na stanowisku dyrektora działu Public and Telco.
W roku 2003 przeszedł do niemieckiej MAXDATA budując przedstawicielstwo firmy w Polsce i wprowadzając na polski rynek komputery MAXDATA i monitory Belinea.
Od 2012 roku prowadzi firmę ACO Solutions zajmującą się łącznością bezprzewodową, budującą profesjonalne łącza na bazie sieci GSM a ostatnio również Starlink dla instytucji państwowych, służb publicznych, firm i korporacji. ACO Solutions sprowadziło do Polski m.in. produkty firmy Peplink Inc. posiadającej opatentowane systemy łączności na bazie agregowanych łączy GSM, kablowych i satelitarnych, z których to rozwiązań korzysta ACO Solutions. Firma zajmuje się również rozwojem własnych produktów takich jak ACO Streamer – do transmisji video w czasie rzeczywistym z miejsc prowadzenia akcji, czy ACO Wave do transmisji danych dla jednostek pływających.

Image

mgr inż. Przemysław Gęsiak – Lider projektu „Budowy Sieci Łączności Krytycznej” Polkomtel Sp. z o.o.

Absolwent Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Wrocławskiej oraz Studiów Podyplomowych z zakresu Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał na stanowiskach specjalistycznych oraz menadżerskich u Operatorów Telekomunikacyjnych Telefonia Dialog i Polkomtel. Obecnie pełni rolę Lidera projektu „Budowy Sieci Łączności Krytycznej LTE” z wykorzystaniem pasma 410-420MHz.

Image

Paweł Niedzielski - Dyrektor ds. Sprzedaży, Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o

Zajmuje się prowadzeniem projektów handlowych. W bliskiej współpracy z klientami współtworzy koncepcje kompleksowych rozwiązań komunikacyjnych i dba o optymalne warunki ich wdrażania i rozwoju.
Jest związany z rynkiem IT od 1994 roku (do 2016 roku w Siemens i Unify, od 2016 w Nokia). Obecnie angażuje się głównie w projekty komunikacji krytycznej, w tym dyspozytorskiej i alarmowej. Uczestniczy w pracach przygotowujących wdrożenie komunikacji Private LTE/5G w ogólnopolskiej sieci elektroenergetycznej oraz w lokalnych instalacjach dla farm wiatrowych i innych podmiotów branży energetycznej i przemysłowej. Zajmuje się także rozwiązaniami w ramach koncepcji Industry 4.0 dla przemysłu energetycznego, paliwowego i wydobywczego.

Image

mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Gromek - profesor Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa, Akademia Pożarnicza

Profesor Akademii Pożarniczej i oficer Państwowej Straży Pożarnej, doktor habilitowany nauk o bezpieczeństwie i magister inżynier pożarnictwa, ekspert zewnętrzny Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, a także ekspert oceniający wnioski o finansowanie badań naukowych w programach Horyzont 2020 i Horyzont Europa oraz w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, członek Union Civil Protection Knowledge Network, przedstawiciel uczelniany w Global Alliance of Disaster Research Institutes, autor publikacji z zakresu m.i in. zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, a także kierownik i/lub członek zespołów badawczych realizujących projekty badawcze i badawczo-rozwojowe finansowane ze środków NCN, NCBR, 7FP, Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, H2020 i Horyzont Europa.

© 2020 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.