Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym - 24.10.2023

   
   

GODZINA


 

PUNKT PROGRAMU


 

09.00 – 09.30

Rejestracja uczestników / wydanie materiałów konferencyjnych

09.30 – 10.00

 

 


 

dr Mariusz Sokołowski - Partner w agencji public relations – Prostrategic Communication, Adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
"Komunikacyjne wsparcie działań sztabowych służb"


 

10.00 – 10.30

Wojciech Pawłowski - Critical Event Management Expert, BlackBerry
"Zarządzanie sytuacjami krytycznymi i kryzysowymi w oparciu o produkty firmy BlackBerry"


 

10.30 – 11.00

mgr inż. Przemysław Gęsiak - Lider projektu „Budowy Sieci Łączności Krytycznej” Polkomtel Sp. z o.o.
"Sieć łączności krytycznej Plus MCX jako element systemu Zarządzania Kryzysowego"


 

11.00 – 11.30

Paweł Niedzielski - Dyrektor ds. Sprzedaży, Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o
"Kryzys w komunikacji, czy komunikacja w kryzysie"

11.30 – 11.45

Prezentacja wystawców 

11.45 – 12.05

Przerwa kawowa 

12.05 – 12.25

Paweł Pręcikowski – Dyrektor sprzedaży, Infrastructure & Geospatial division Hexagon
"Skuteczne dzielenie informacji z wykorzystaniem HxGN OnCall i HxGN Connect w sytuacjach krytycznych"


 

12.25 – 12.45

Jarosław Nowicki - CEO, ACO Solutions sp. z o. o.
"Profesjonalne, niezawodne systemy łączności w zarządzaniu kryzysowym na bazie istniejącej infrastruktury GSM/5G"


 

12.45 – 13.15

bryg. dr inż. Marek Wnęk - Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Cywilnego Biura Ochrony Ludności, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
"Nowoczesny sprzęt wykorzystywany przez Państwową Straż Pożarną w detekcji i identyfikacji zagrożeń CBRNE"


 

13.15 – 13.35

Przerwa kawowa

   

13.35 – 14.05

prof. dr hab. Grzegorz Rydlewski – politolog i administratywista, kierownik Katedry Nauk o Państwie i Administracji Publicznej na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
"Zarządzanie kryzysowe jako integralny element systemu bezpieczeństwa państwa"


 

14.05 – 14.35

mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Gromek - profesor Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa, Akademia Pożarnicza
"Współczesne kierunki rozwoju zarządzania kryzysowego w Polsce"


 

14.35 – 14.40

Zakończenie konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konferencji.

© 2020 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.