Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym
24.10.2023

Szanowni Państwo
24 października 2023 roku odbyła się konferencja online "Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym". Serdecznie dziękujemy Uczestnikom za aktywność, Partnerom i Prelegentom za merytoryczne panele.

Zapraszamy do śledzenia aktualnego kalendarium wydarzeń na naszej stronie oraz na Facebooku.

 

 

Wykłady poprowadzili:

- dr Mariusz Sokołowski - Partner w agencji public relations – Prostrategic Communication, Adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
"Komunikacyjne wsparcie działań sztabowych służb"

- Paweł Pręcikowski – Dyrektor sprzedaży, Infrastructure & Geospatial division Hexagon
"Skuteczne dzielenie informacji z wykorzystaniem HxGN OnCall i HxGN Connect w sytuacjach krytycznych"

- Wojciech Pawłowski - Critical Event Management Expert, BlackBerry
"Zarządzanie sytuacjami krytycznymi i kryzysowymi w oparciu o produkty firmy BlackBerry"

 

- prof. dr hab. Grzegorz Rydlewski – politolog i administratywista, kierownik Katedry Nauk o Państwie i Administracji Publicznej na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
"Zarządzanie kryzysowe jako integralny element systemu bezpieczeństwa państwa"
(Miejsce zarządzania kryzysowego w systemie obrony narodowej i ochrony ludności. Aktualny system zarządzania kryzysowego w Polsce. Kontrowersje w sprawie rządowego projektu ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej. Wnioski dotyczące znaczenia zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę)

 

- mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Gromek - profesor Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa, Akademia Pożarnicza
"Współczesne kierunki rozwoju zarządzania kryzysowego w Polsce"

 

- bryg. dr inż. Marek WNĘK - Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Cywilnego Biura Ochrony Ludności, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
"Nowoczesny sprzęt wykorzystywany przez Państwową Straż Pożarną w detekcji i identyfikacji zagrożeń CBRNE"

-mgr inż. Przemysław Gęsiak - Lider projektu „Budowy Sieci Łączności Krytycznej” Polkomtel Sp. z o.o.
"Sieć łączności krytycznej Plus MCX jako element systemu Zarządzania Kryzysowego"

 

 - Paweł Niedzielski  - Dyrektor ds. Sprzedaży, Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o
"Kryzys w komunikacji, czy komunikacja w kryzysie"

 

- Jarosław Nowicki - CEO, ACO Solutions sp. z o. o.
"Profesjonalne, niezawodne systemy łączności w zarządzaniu kryzysowym na bazie istniejącej infrastruktury GSM/5G"

 

  

 

Tematyka konferencji:

 • Systemy ostrzegania i powiadamiania ludności cywilnej o zagrożeniu przy wykorzystywaniu nowoczesnych technologii
 • Nowoczesny sprzęt wykorzystywany przez służby ratunkowe i mundurowe
 • Bezpieczeństwo - publiczne, transportu, obiektów, danych
 • Organizacja i zasady funkcjonowania centrów zarządzania kryzysowego
 • Zadania i skuteczna komunikacja pomiędzy administracją, służbami ratunkowymi i mundurowym
 • Współpraca ze środkami masowego przekazu
 • Bezpieczeństwo imprez masowych i zgromadzeń
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
 • Systemy łączności


Grupa docelowa:

 • Przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych, instytucji administracyjnych, centrów zarządzania kryzysowego
 • Funkcjonariusze służb mundurowych: Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej
 • Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo kraju i obywateli
 • Specjaliści ds. zarządzania kryzysowego, ochrony infrastruktury krytycznej i bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • Koordynatorzy zespołów ratownictwa medycznego, WOPR, TOPR, GOPR


Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNERZY BRĄZOWI

Image
Image

PARTNERZY

Image
Image
Image
Image
Image

PRELEGENCI

dr Mariusz Sokołowski - Partner w agencji public relations – Prostrategic Communication, Adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego

prof. dr hab. Grzegorz Rydlewski  – politolog i administratywista, kierownik Katedry Nauk o Państwie i Administracji Publicznej na  Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego

mgr inż. Przemysław Gęsiak – Lider projektu „Budowy Sieci Łączności Krytycznej” Polkomtel Sp. z o.o.

Paweł Pręcikowski – Dyrektor sprzedaży, Infrastructure & Geospatial division Hexagon

mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Gromek - profesor Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa, Akademia Pożarnicza

 

Paweł Niedzielski  - Dyrektor ds. Sprzedaży, Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o

Wojciech Pawłowski - Critical Event Management Expert, BlackBerry

Jarosław Nowicki - CEO, ACO Solutions sp. z o. o.

© 2020 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.