Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym
26.10.2023

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej, obejmująca szereg działań związanych z zapobieganiem sytuacjom kryzysowym oraz odpowiednim reagowaniem w przypadku zaistnienia zagrożenia.
Jak wygląda kooperacja służb ratunkowych i administracji publicznej?
Jakie są zasady opracowywania planów zarządzania kryzysowego?

Zapraszamy do udziału w konferencji "Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym", która odbędzie się 26 października 2023 roku.

Lokalizacja: Centrum Bankowo - Finansowe ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa

 

 

W programie m.in.:

- dr Mariusz Sokołowski - Partner w agencji public relations – Prostrategic Communication, Adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego

- Paweł Pręcikowski – Dyrektor sprzedaży, Infrastructure & Geospatial division Hexagon

- Wojciech Pawłowski - Critical Event Management Expert, BlackBerry
"Zarządzanie sytuacjami krytycznymi i kryzysowymi w oparciu o produkty firmy BlackBerry"

 

 

 

Tematyka konferencji:

 • Systemy ostrzegania i powiadamiania ludności cywilnej o zagrożeniu przy wykorzystywaniu nowoczesnych technologii
 • Nowoczesny sprzęt wykorzystywany przez służby ratunkowe i mundurowe
 • Bezpieczeństwo - publiczne, transportu, obiektów, danych
 • Organizacja i zasady funkcjonowania centrów zarządzania kryzysowego
 • Zadania i skuteczna komunikacja pomiędzy administracją, służbami ratunkowymi i mundurowym
 • Współpraca ze środkami masowego przekazu
 • Bezpieczeństwo imprez masowych i zgromadzeń
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
 • Systemy łączności


Grupa docelowa:

 • Przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych, instytucji administracyjnych, centrów zarządzania kryzysowego
 • Funkcjonariusze służb mundurowych: Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej
 • Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo kraju i obywateli
 • Specjaliści ds. zarządzania kryzysowego, ochrony infrastruktury krytycznej i bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • Koordynatorzy zespołów ratownictwa medycznego, WOPR, TOPR, GOPR


Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNER BRĄZOWY

Image

PARTNERZY

Image

PRELEGENCI

dr Mariusz Sokołowski - Partner w agencji public relations – Prostrategic Communication, Adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego

Paweł Pręcikowski – Dyrektor sprzedaży, Infrastructure & Geospatial division Hexagon

Wojciech Pawłowski - Critical Event Management Expert, BlackBerry

© 2020 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.