Systemy wspierające organizację akcji ratunkowych

 03.07.2024r.

Wypadek jest niespodziewany zarówno dla ofiary jak i dla obserwatorów. W sytuacji nagłego zagrożenia życia trzeba szybko i zdecydowanie reagować. W każdym przypadku zagrożenia życia niezwykle istotne jest sprawne i skuteczne przeprowadzenie akcji ratunkowej. Każdy błąd może być przyczyną utraty zdrowia, a nawet życia człowieka. W czasie akcji nie ma czasu na dyskusje. Powinna ona przebiegać sprawnie i szybko.

Już 3 lipca 2024 zapraszamy do dyskusji z ekspertami podczas konferencji "Systemy wspierające organizację akcji ratunkowych".

 

 

Tematyka konferencji:

 • Organizacja i prowadzenie akcji ratunkowej
 • Komunikacja podczas akcji ratunkowych
 • Struktura kierowania działaniami ratowniczymi
 • Logistyka działań służb ratowniczych w zdarzeniach masowych
 • Pojęcie, zakres i organizacja pierwszej pomocy
 • Łączność specjalna – współdziałanie i skuteczna komunikacja służb administracyjnych, służb mundurowych i ratowników
 • Systemy teleinformatyczne dla zarządzania kryzysowego i ratownictwa
 • Bezpieczeństwo i ochrona infrastruktury krytycznej
 • Informacja przestrzenna – podstawa akcji ratunkowych
 • Systemy mobilne dla służb szybkiego reagowania
 • Telemedycyna w zarządzaniu kryzysowym, transmisja informacji medycznej w diagnostyce i systemach ratownictwa medycznego
 • AI jako wsparcie dla ratownictwa medycznego
 • Ratownictwo chemiczne i ekologiczne
 • Drony w ratownictwie

 


Grupa docelowa:

 • Koordynatorzy zespołów ratownictwa medycznego, WOPR, TOPR, GOPR
 • Funkcjonariusze służb mundurowych: Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej
 • Przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych, centrów zarządzania kryzysowego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego
 • Dyrektorzy publicznych i prywatnych zakładów opieki zdrowotnej
 • Ordynatorzy (Kierownicy) Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych
 • Przedstawiciele Centrów Powiadamiania Ratunkowego
 • Specjaliści od zarządzania kryzysowego

 

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla pozostałych osób, w tym przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*


*Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNERZY

PRELEGENCI

© 2022. All Rights Reserved.