Grupa docelowa:

  • Koordynatorzy zespołów ratownictwa medycznego, WOPR, TOPR, GOPR
  • Funkcjonariusze służb mundurowych: Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej
  • Przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych, centrów zarządzania kryzysowego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego
  • Dyrektorzy publicznych i prywatnych zakładów opieki zdrowotnej
  • Ordynatorzy (Kierownicy) Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych
  • Przedstawiciele Centrów Powiadamiania Ratunkowego
  • Specjaliści od zarządzania kryzysowego


Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

Polityka prywatności i regulamin konferencji.

Rejestracja - Systemy wspierające organizację akcji ratunkowych 03.07.2024
  Odśwież Captcha  
  
© 2022. All Rights Reserved.