Dostęp do platformy jest bezpłatny dla przedstawicieli placówek medycznych.

Dostęp jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

Polityka prywatności i regulamin konferencji.

Poniżej przedstawiamy, tylko niektóre tematy, które zostały poruszone na webinariach:

- Elektroniczna Dokumentacja Medyczna - co nowego w e-zdrowiu

- Zmiany w zasadach stosowania monitoringu wizyjnego w podmiotach leczniczych

- Nowa ustawa o jakości w opiece zdrowotnej - jak się dobrze przygotować na zmiany?

- Szkolenia i budowanie kultury bezpieczeństwa w podmiocie medycznym

- Aktualne trendy w technologiach cyfrowych – praktyczny przegląd z perspektywy podmiotów leczniczych

- Lek na bezpieczne IT w służbie zdrowia

- Od cyberzagrożeń do cyberbezpieczeństwa: wyzwania, strategie i narzędzia ochrony dla branży medycznej

- Zarządzanie Zasobami IT w służbie zdrowia

- Automatyzacja procesów obsługi pacjenta w placówkach medycznych

- Wdrażanie e-Zdrowia w podmiotach leczniczych

- E-zdrowie okiem prawnika. Nowe wyzwania dla cyberbezpieczeństwa danych medycznych

- Fundusze Europejskie dla branży medycznej w perspektywie 2021 – 2027

- Polski Ład 2.0 - co to oznacza dla placówek medycznych

- Używanie chmury publicznej a transfer danych w rozumieniu RODO

- Cyfrowa transformacja na miarę nowych czasów w sektorze ochrony zdrowia – to skomplikowane?

- 5 lat obowiązywania RODO. Szanse i wyzwania dla bezpieczeństwa danych medycznych

- Jak chronić dane osobowe pacjentów i pracowników w kontekście szybkiej informatyzacji placówek medycznych

- Przewodnik dla szpitali - jak spełnić minimalne wymagania BEZPIECZEŃSTWA TELEINFORMATYCZNEGO względem obowiązków wynikających z KSC, RODO, KRI

- Biała Księga AI w ochronie zdrowia – jak podejść do wtórnego wykorzystania danych medycznych?

- Cyfryzacja i narzędzia wsparcia w szpitalach i placówkach medycznych

Rejestracja - Informatyzacja placówek medycznych 28.11.2023/dostęp do platformy
  Odśwież Captcha  
  
© 2023 PIRB. All Rights Reserved.