Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego

31.01.2024 r.

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej, obejmująca szereg działań związanych z zapobieganiem sytuacjom kryzysowym oraz odpowiednim reagowaniem w przypadku zaistnienia zagrożenia.
Jak wygląda kooperacja służb ratunkowych i administracji publicznej?
Jakie są zasady opracowywania planów zarządzania kryzysowego?

Zapraszamy do udziału w konferencji "Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego", która odbędzie się 31 stycznia 2024 roku.

Lokalizacja: Centrum Bankowo - Finansowe ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa

 

W programie:

- Waldemar Gredka - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Lubuski Urząd Wojewódzki
"Telemedycyna w zarządzaniu kryzysowym, transmisja informacji medycznej w diagnostyce i systemach ratownictwa medycznego"

- bryg. dr inż. Marek Wnęk - Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Cywilnego Biura Ochrony Ludności, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
"Państwowa Straż Pożarna w świetle aktualnych zagrożeń CBRNE"

- Tomasz Głowacki - Principal Pre-Sales Engineer, Infrastructure & Geospatial division Hexagon
"Mobilne centrum dowodzenia - wsparcie służb w sytuacjach kryzysowych"

- Patryk Budka - Key Account Manager IT Services, Sharp Electronics GMBH Sp. z o.o.
"Usługi Zarządzalne Sharp w kontekście bezpieczeństwa IT"

 

-  mgr inż. Agnieszka Ułasiuk - Prezes Zarządu, Forcepol sp. z o.o.
"Jak współczesne technologie wzmacniają potencjał i pracę służb mundurowych? Przegląd rozwiązań i wdrożeń oferowanych przez Forcepol sp. z o.o."

 

- dr hab. nauk wojskowych Aleksandra Skrabacz - profesor Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie
"Przyszłość zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej w Polsce - wyzwania dla administracji publicznej i służb mundurowych"

 

 

Tematyka konferencji:

 • Łączność specjalna – współdziałanie i skuteczna komunikacja służb administracyjnych, służb mundurowych i ratowników
 • Kody kreskowe w służbach mundurowych
 • Systemy teleinformatyczne dla zarządzania kryzysowego i ratownictwa
 • Bezpieczeństwo i ochrona infrastruktury krytycznej
 • Systemy mobilne dla służb szybkiego reagowania
 • Rozwiązania dla służb ratowniczych
 • Informacja przestrzenna – podstawa akcji ratunkowych
 • Telemedycyna w zarządzaniu kryzysowym, transmisja informacji medycznej w diagnostyce i systemach ratownictwa medycznego


Grupa docelowa:

 • przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych, instytucji administracyjnych, centrów zarządzania kryzysowego
 • funkcjonariusze służb mundurowych: Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej
 • osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo kraju i obywateli
 • specjaliści ds. zarządzania kryzysowego, ochrony infrastruktury krytycznej i bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • koordynatorzy zespołów ratownictwa medycznego, WOPR, TOPR, GOPR


Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

 

PARTNER SREBRNY

Image

PARTNERZY 

Image
Image
Image
Image

PRELEGENCI

Tomasz Głowacki - Principal Pre-Sales Engineer, Infrastructure & Geospatial division Hexagon

mgr inż. Agnieszka Ułasiuk - Prezes Zarządu, Forcepol sp. z o.o.

dr hab. nauk wojskowych Aleksandra Skrabacz - profesor Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

Patryk Budka - Key Account Manager IT Services, Sharp Electronics GMBH Sp. z o.o.

bryg. dr inż. Marek Wnęk - Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Cywilnego Biura Ochrony Ludności, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej