27.09.2018r.

Nowoczesne technologie w opiece nad seniorami

Szanowni Państwo
27 września 2018 roku w Warszawie odbyła się konferencja "Nowoczesne technologie w opiece nad seniorami"
Serdecznie dziękujemy Uczestnikom za aktywność, Partnerom i Prelegentom za merytoryczne panele oraz Patronom Medialnym za rozgłos.

Zapraszamy do śledzenia aktualnego kalendarium wydarzeń na naszej stronie oraz na Facebooku.

Wykłady poprowadzili:

- mgr reh. ruch. Rafał Krutul - Właściciel marki REVITA "Optymalizacja ucisku w profilaktyce i terapii odleżyn z użyciem ciśnieniowych materacy klinicznych połączona z praktyczną prezentacją zastosowania sprzętu do opieki nad chorym leżącym"

- Andrzej Bochacz – Prezes Zarządu, NaszSenior.pl
"Sztuczna inteligencja zmienia oblicze opieki nad osobami niesamodzielnymi"


- Andrzej Bochacz – Ekspert, Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej i Ryszard Olszanowski - Prezes, Izba Gospodarcza Medycyna Polska
"Ile kosztuje teleopieka? "

- Paweł Tomaszewski - Kierownik ds. Rozwoju i Sprzedaży, Schrack Seconet Polska Sp. z o. o.
"System przyzywowy i komunikacji IP – nowoczesne narzędzie służące do sprawnej i efektywnej opieki w domach seniora."

- Waldemar Magnuszewski – Wiceprezes, Alreh Medical
"ACTIVLIFE – komputerowo wspomagany system bezpiecznej aktywizacji ruchowej i kognitywnej oraz rehabilitacji Seniorów"

- Szymon Jankowski – Dyrektor operacyjny kliniki przyjaznej seniorom Mediraj
"Telekonsultacje przy użyciu urządzeń zdalnej diagnostyki jako środek usprawniający opiekę nad seniorem i pacjentem."

- Tomasz Pactwa - Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych, Urząd m.st. Warszawy
"Nowoczesne technologie w opiece nad seniorami w Warszawie. I etap zmian."

- Franciszek Kuterba - Metalowiec sp. z o.o.
"Łóżka do opieki długoterminowej- sprzęt ułatwiający opiekę nad seniorami. Przegląd dostępnych łóżek na rynku"


- Wojciech Kacprzak - Prezes zarządu Stowarzyszenia Kreatywni 50+
"Włącznie seniorów do społeczeństwa cyfrowego w Warszawie."

- Lech Uliasz - Kierownik Działu Współpracy i Projektów Społecznych, Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "NOWOLIPIE"
"Dojrzałość dobrze zaprojektowana - jak powstało Centrum Aktywności Międzypokoleniowej NOWOLIPIE"


- Łukasz Salwarowski - Prezes Stowarzyszenia MANKO
"Ogólnopolska Karta Seniora - metoda aktywizacji w obszarze ekonomii i nowych mediów."


Tematyka konferencji:


1.Nowoczesne technologie jako element wsparcia w opiece nad seniorami
 • systemy e-dokumentacji i zarządzania domem pomocy społecznej
 • elektroniczna wymiana danych
 • e-usługi
 • e-zdrowie
 • technologie cyfrowe
 • rozwój świadczeń usług medycznych na odległość (telemedycyna)
 • opaski monitorujące funkcje życiowe
 • czujniki upadku
 • sprzęt medyczny
2.Opieka nad seniorami w Polsce
 • dostępność opieki geriatrycznej
 • rola instytucji ochrony zdrowia w opiece nad seniorami
 • ramy finansowe i prawne opieki nad seniorami
 • formy opieki nad osobami starszymi
 • rozwój profilaktyki i zachowań prozdrowotnych
 • pomoc społeczna dla seniora
 • innowacyjne sposoby na zdrowe starzenie się
 • rehabilitacja

Grupa docelowa:
 • przedstawiciele centrów aktywności seniora, urzędów miast i gmin, szpitali i przychodni
 • właściciele i osoby zarządzające domami opieki
 • właściciele i osoby zarządzające firmami świadczącymi usługi opiekuńcze
 • personel medyczny

PATRONI HONOROWI

igmp.png
Konsultant Krajowy.jpg
logo-KIGS - 150.jpg

PARTNERZY

nasz_senior_180.png
alreh_150.jpg
schrack-seconet.jpg
activlife_150.jpg

WYSTAWCY

metalowiec_150.jpg
gespar_150.jpg
winncare.jpg
technomex_150.png
orliman_180.jpg
medapp_150.jpg
medkonsulting.png
revita_150.jpg
abb_150.png
pao_150.jpg

PARTNERZY MERYTORYCZNI

kreatywni_150.jpg
Manko.jpg

PRELEGENCI

Waldemar Magnuszewski – Wiceprezes Alreh Medical
Szymon Jankowski – Dyrektor operacyjny kliniki przyjaznej seniorom Mediraj
Wojciech Kacprzak - Prezes Stowarzyszenia Kreatywni 50+
Paweł Tomaszewski - Kierownik ds. Rozwoju i Sprzedaży, Schrack Seconet Polska 
mgr reh. ruch. Rafał Krutul - właściciel marki REVITA
Łukasz Salwarowski - Prezes Stowarzyszenia MANKO
Andrzej Bochacz – Prezes Zarządu, NaszSenior.pl
Tomasz Pactwa - Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych, Urząd m.st. Warszawy
Lech Uliasz - Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "NOWOLIPIE"
© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki