Program - Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym - 23.10.2019, Warszawa

GODZINA


PUNKT PROGRAMU


08.30 – 09.00

Rejestracja uczestników / wydanie materiałów konferencyjnych

09.00 – 09.30


Małgorzata Darowska – Pełnomocnik Ministra Infrastruktury ds. Bezzałogowych Statków Powietrznych

"Wdrażanie technologii dronowych do systemu zarządzania kryzysowego"09.30 – 10.00

Pavel Arno - Dyrektor sprzedaży i marketingu, Tecna

"Wdrożenie informatycznego systemu zarządzania procedurami reagowania kryzysowego na bazie Platformy Aurea BPM"


10.00 – 10.30

Jarosław Jaźwiński - CEO, DFE Security sp. z o.o.

"Brytyjska perspektywa -ewolucja oceny zagrożenia Infrastruktury Krytycznej. Zabezpieczenia antyterrorystyczne przed atakiem z użyciem pojazdów oraz dobór urządzeń wg. obowiązujących norm"


10.30 – 10.40

Prezentacja wystawców 

10.40 – 11.00

Przerwa kawowa 

11.00 – 11.30

 Anna Kosmacz-Chodorowska - Główny Specjalista, GS1

"Zastosowanie kodów kreskowych w służbach mundurowych"


11.30 – 11.50

Grzegorz Wałdoch Pełnomocnik zarządu ds. handlowych, Enspirion Sp. z o.o.

"TETRA od Grupy Energa - usługi łączności krytycznej"


11.50 – 12.20

Radosław Mysłek - Kierownik ds. bezpieczeństwa Festiwalu Pol`and`Rock

"Rola procedur postępowania w sytuacji wystąpienia zagrożenia w miejscu i czasie imprezy masowej"12.20 – 12.40

Przerwa kawowa

12.40 – 13.10

Adam Gorgol - Zakład Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

"Bezpieczeństwo publiczne a zdarzenie o charakterze masowym"13.10 – 13.40

Kamila Wojtasik - Ekspert niezależny

"Zapobieganie i reagowanie na zdarzenia o charakterze terrorystycznym"13.40 – 14.10

Mariusz Pawlak – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie

"Bezpieczeństwo imprez masowych i zgromadzeń publicznych"14.10 - 14.40

mł. asp. mgr Stanisław KAMELA - Powiatowy Koordynator Ratownictwa Medycznego, Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim

"Potencjał ratowniczy jednostek ochrony przeciwpożarowej do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, na przykładzie powiatu opolskiego".


14.40 

Zakończenie konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konferencji.

© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.