Program - Systemy wspierające organizację akcji ratunkowych - 21.09.2017

09:00 – 09:30 Rejestracja uczestników

09:30 – 10:00 Wykład Inauguracyjny: Ariel Szczotok - Ratownik Medyczny, Właściciel Centrum Medycznego Fundamenti

"Zmiany w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego na przestrzeni ostatnich 10 lat. Od papieru do tabletu."

10:00 – 10:30 Wykład Partnera: Robert Fintak - prezes zarzadu, Terra Hexen Sp.z o.o.

"Zagrożenie dla infrastruktury krytycznej wynikające z rozwoju technologii komercyjnych dronów"

10:30 – 11:00 Wykład Partnera: Marcin Marjasiewicz – Inżynier Aplikacyjny w obszarze bezpieczeństwa publicznego – Hexagon Safety & Infrastructure

"Przykłady wspomagania działań w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem platformy Intergraph Planning & Response"

11:00 – 11:10 Prezentacja Wystawców

11:10 – 11:30 Przerwa Kawowa

11:30 – 12:00 Wykład Eksperta: Ilona Skwierzyńska – Kierownik Oddziału Centrum Powiadamiania Ratunkowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

"Rola systemu teleinformatycznego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w analizie zagrożeń na terenie województwa i kraju"

12:00 – 12:30 Wykład Eksperta: Dominika Kołodziejska - Koza - Adwokat, APDK Kancelaria Adwokacka

 

"Podstawy prawne prowadzenia akcji ratunkowych"

12:30 – 12:45 Przerwa Kawowa

12:45 – 13:15 Wykład Eksperta: Jan Jaszczyński - Dowódca, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego s12

"Wywiad, odprawa i raportowanie - czyli podstawy komunikacji jako warunek powodzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczej"

13:15 – 13:45 Wykład Eksperta: Łukasz Smetana - ratownik Grupy Krynickiej GOPR, specjalista ds. łączności i aplikacji RATUNEK

"Aplikacja RATUNEK – efektywne narzędzie lokalizacji osób w górach"

13:45 – 14:15 Wykład Eksperta: Radomir Korsak – niezależny ekspert

"Natychmiastowa pierwsza pomoc ofiarom zamachów terrorystycznych – propozycje rozwiązań"

14:15 - 14.20 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w agendzie.

Szczegóły wkrótce
Szczegóły wkrótce
© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki