PRELEGENCI

Iwona Michniewicz - doktor nauk o kulturze fizycznej, założycielka i pierwsza Prezes Ratownictwa Wodnego Rzeczpospolitej

Instruktor ratownictwa wodnego, ratownik wodny od 1984 roku, z wieloletnią ratowniczą praktyką zawodową na wszystkich rodzajach akwenów. Biegły sądowy w dziedzinie ratownictwa wodnego. Doświadczony szkoleniowiec, egzaminator ratowników wodnych i instruktorów. Badaczka obszaru ratownictwa – autorka kilku podręczników, ponad 80 artykułów naukowych oraz kilkudziesięciu opracowań audytów bezpieczeństwa, ekspertyz, analiz i opinii. Nauczyciel akademicki. Założycielka i pierwsza Prezes Ratownictwa Wodnego Rzeczpospolitej.

 

Leszek Marzec - ratownik medyczny, strażak, Powiatowy Koordynator Ratownictwa Medycznego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu 

Absolwent Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi specjalność medycyna ratunkowa,
Powiatowy Koordynator Ratownictwa Medycznego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu, wykładowca Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. S.Tarnowskiego w Tarnobrzegu, autor publikacji z zakresu ratownictwa medycznego i telemedycyny.

 

 

mgr Adam Gorgol - Zakład Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Współtwórca i współorganizator konferencji poświęconych tematyce ratownictwa medycznego. Organizator i instruktor kursów oraz warsztatów dotyczących zdarzeń o charakterze mnogim i masowym nastawionych na współpracę pomiędzy służbami ratunkowymi i mundurowymi. Wielokrotnie pełnił funkcję KDM oraz wykonywał triage medyczny podczas pozorowanych zdarzeń o charakterze masowym. Wieloletni sędzia główny mistrzostw pierwszej pomocy oraz sędzia mistrzostw ratownictwa medycznego.

 

 

 

Krzysztof Gralik - Główny Specjalista, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, Starostwo Powiatowe w Otwocku.

Specjalista w zakresie zarządzania kryzysowego i Obrony Cywilnej, instruktor OC, wiceprezes fundacji EUROPA112, działającej na rzecz rozwoju bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności. W 2013 roku jako ekspert fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, brał udział w programie POLSKA POMOC Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, którego celem było podniesienie skuteczności działań samorządów oraz służb ratowniczych regionów Gurii i Samcche-Dżawachetii (Gruzja) w sytuacjach reagowania na katastrofy naturalne oraz wypadki komunikacyjne.

 

 

dr Michał Piekarski - specjalista w zakresie terroryzmu i konfliktów asymetrycznych.

Stały współpracownik portalu special-ops.pl, adiunkt w Zakładzie Studiów nad Bezpieczeństwem Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

 

 

 

Adam Pogorzelski - Kierownik Produktu, DGT
Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Marketing.
Pionier Internetu i technologii cyfrowych w Polsce. Przez wiele lat współwłaściciel firmy internetowej LUNAR. Obecnie pracuje dla firmy DGT Sp. z o.o. jako menadżer produktu

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki